mobil 1

Integritetspolicy

Så hanterar jag era personuppgifter

Jag respekterar er personliga integritet och vill att ni ska känna er trygg med hur vi behandlar era personuppgifter. Nedan hittar ni information om vilka uppgifter om er som jag behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt era rättigheter.

Personuppgiuftsansvarig

Det är jag,  Lill som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter. Har ni några frågor rörande behandling av era personuppgifter vänligen maila till skraddardotter56@gmail.com.

Vems uppgifter behandlar jag?

Jag hanterar mina kunders personuppgifter och alltid med största sekretess och med diskretion.

Hur använder och skyddar vi era personuppgifter?

1. Vad användervi era personuppgifter till?
I samband med att ni bokar in er på bahandling, yogaklass eller yogakurs så noterar jag era kontaktuppgifter i mitt bokningssytem. 

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Adresser, Telefonnummer.

3. Hur samlar jag in era personuppgifter?
När vi på något sätt har kontakt och ska ha en vidare dialog så lägger vi in namn, E-postadress, mobilnummer och eventuellt besöks-eller faktureringsadress. 

4. Med vem delar jag informationen?
Jag delar inte personuppgifter till tredje part. 

5. Vilka rättigheter har ni?

  • Radering av personuppgifter: Ni kan begära att era personuppgifter raderas när som helst.
  • Rätt att göra invändning: Ni har rätt att invända mot att jag använder era personuppgifter.
  • Rättelse av personuppgifter: Ni har rätt att begära att jag korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
  • Tillgång till era personuppgifter – registerutdrag: Ni har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter jag bearbetar som gäller er, via ett registerutdrag.


6. Hur länge behåller vi informationen?
Jag behåller era uppgifter så länge ni är kund hos mig. Om ni kontaktar mig och önskar att era uppgifter raderas gör jag det. 

Laglig grund

För att jag som verksamhet ska kunna spara olika individers personuppgifter måste jag ha en laglig grund för detta. Om jag inte har laglig grund, kan jag inte behandla era personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och ett av dem är aktuella för mig:

Samtycke – Du som person har gett mig din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och jag ta bort dina uppgifter.

Mina kontaktuppgifter

Om ni vill komma i kontakt med mig rörande era personuppgifter kan ni skicka ett e-post till skraddardotter56@gmail.com. 

På samma adress kan ni:

  • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av era personuppgifter.
  • Anmäla om ni misstänker att era personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom min behandling.
  • Skicka in synpunkter eller förslag rörande min Integritetspolicy.
  • Ställa frågor om min behandling av era personuppgifter.

Tillsynsmyndigheten

Om du anser att jag, LillYoga & Massage på något sätt brutit i min hantering av era personuppgifter kan ni anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Sträck på dig så att livet kan sätta
en krona på ditt huvud